Istorija

1964
Įkurtas Eksperimentinis taros ir įpakavimo meninio konstravimo biuras.

1975
Biuras reorganizuotas į taros ir įpakavimo gamybinį susivienijimą   „Vilnis”.

1991
Likvidavus gamybinį susivienijimą, buvo įsteigtos trys atskiros įmonės, kurių viena  vadinosi Valstybinė poligrafijos įmonė „Vilnis”.

1992
Valstybinė poligrafijos įmonė „Vilnis ” buvo privatizuota ir reorganizuota į akcinę bendrovę „Vilpakas".

1995
Padidinus įstatinį kapitalą  ir didžiąją akcijų emisijos dalį nupirkus įmonei „Grafobal” a.s. Skalica, Slovakija,  akcinė bendrovė „Vilpakas" reorganizuota į bendrą įmonę - Lietuvos ir Slovakijos akcinę bendrovę „Grafobal Vilnius”.

2009
Investavus daugiau kaip  20 mln. litų į gamybinės veiklos  modernizavimą ir įmonės statybą,  AB „Grafobal Vilnius” gegužės mėnesį  persikėlė į  naujas patalpas.