BRC

2017 metų birželio mėnesį sertifikavimo įstaigos auditoriai vertino   AB „Grafobal Vilnius” veiklos atitiktį BRC Visuotinio pakuočių ir pakavimo medžiagų standarto 5-osios versijos reikalavimams.

Atitiktį įvertino aukščiausiu A lygiu ir 2017 m. liepos 25 d. išdavė mūsų įmonei  Aukštos higienos” kategorijos BRC standarto reikalavimus atitinkantį sertifikatą.

BRC Visuotinio pakuočių ir pakavimo medžiagų standartas

Visuotinis pakuočių ir pakavimo medžiagų standartas (BRC) – tai Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos Konsorciumo parengtas ir visų didžiausių ES mažmeninės prekybos tinklų pripažįstamas standartas.

Standarte nustatyti ir teisiškai pagrįsti  gaminio saugos ir kokybės bei  gamybinio proceso kriterijai, kuriuos turi atitikti maisto produktų pakuotę gaminanti įmonė.

Standarto reikalavimus atitinkančiai įmonei  išduotas sertifikatas liudija gaminamos pakuotės saugą ir kokybę galutiniam vartotojui.

Įmonėje AB „Grafobal Vilnius“ įgyvendinta BRC standarto reikalavimus atitinkanti Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVАSVT ) sistema, dokumentuota rezultatyvi atsekamumo (visuose etapuose: nuo medžiagų įsigijimo, produkcijos gamybos iki patiekimo galutiniam vartotojui) ir  kokybės vadybos sistema.