Sertifikatai

Pagrindinis AB „Grafobal Vilnius“ tikslas – pagaminti ir patiekti  Lietuvos bei užsienio vartotojui aukšto poligrafinio lygio kokybišką ir saugią pakuotę. Įmonė siekia pateisinti užsakovų pasitikėjimą, kvalifikuotai ir laiku vykdydama įsipareigojimus, tausodama aplinką bei materialiuosius resursus.

Tuo tikslu įmonės Vadovybė įsipareigoja sukurti, dokumentuoti, įgyvendinti ir tikrinti įmonės veiklą, vadovaudamasi ISO, FSC, FSSC ir kitų standartų nuostatomis.

Įmonėje įdiegti šie kokybės sertifikatai ir deklaracijos:

1) ISO 9001: 20015. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA;

2) ISO 14001:2015. APLINKOS VADYBOS SISTEMA;

3) FSSC STANDARTAS;

4) FSC GAMYBOS GRANDIES SERTIFIKATAS;

5) EURAZIJOS EKONOMINĖS SĄJUNGOS ATITIKTIES DEKLARACIJOS.

Visos spaudos medžiagos - popierius, kartonas, laminatai, o taip pat spaudos dažai, lakai, kitos cheminės medžiagos turi  tarptautinius atitikties sertifikatus ir gali būti naudojamos gaminant maisto produktų pakuotes  (arba ir yra tinkamos naudoti maisto produktų pakuotėms).

Pakuočių gamybos procese naudojamos medžiagos ir žaliavos atitinka šių norminių dokumentų reikalavimus:

1)       Lietuvos higienos normos HN16:2006;

2)       Reglamento Nr.1935/2004;

3)       Direktyvos (EC) Nr.94/62.

Pagamintos pakuotės atitiktį  patvirtiname atitikties deklaracijomis, prisiimdami visišką atsakomybę už pakuotės kokybę ir saugą.