Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa

 

2017 – 2020 m. AB „Grafobal Vilnius“ dalyvauja Europos Sąjungos fondų investicijų programoje įgyvendindama 2 projektus:

1. Atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) diegimas įmonėje AB „Grafobal Vilnius“.
2. AB „Grafobal Vilnius“ darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas, didinant įmonės gaminių kokybę ir darbo našumą.

Šie projektai yra iš dalies finansuojami Europos Socialinio Fondo.

1.  AEI diegimas įmonėje AB „Grafobal Vilnius“.  Projektas indeksuotas Nr. 04.2.1-LVPA-K-836-01-0029.

Projektui  įgyvendinti iš Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai LT+“ įmonei suteikta 125.354,00 Eurų parama.

Atlikus energijos vartojimo auditą  ir atsižvelgiant į audito išvadas bei rekomendacijas, buvo nuspręsta  įmonėje įdiegti Saulės fotovoltinę jėgainę. Tokiu būdu iš atsinaujinančių  energijos šaltinių galėsime pasigaminti dalį savo reikmėms naudojamos energijos.

2. AB „Grafobal Vilnius“ darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas, didinant įmonės gaminių kokybę ir darbo našumą“. Projekto kodas Nr. 09.4.3-ESFA-T-846-01-0050.

2017 m. rugsėjo 25 d. Lietuvos ir Slovakijos akcinėje bendrovėje „Grafobal Vilnius“ pradėtas įgyvendinti 36 mėnesių trukmės projektas „AB „Grafobal Vilnius“ darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimas, didinant įmonės gaminių kokybę ir darbo našumą“. Projekto metu planuojama apmokyti 24 darbuotojus. Šie mokymai tiesiogiai susiję su kasdienėmis darbo funkcijomis ir orientuoti į praktinių situacijų sprendimą. Įgyti nauji įgūdžiai padės sustiprinti įmonės pozicijas rinkoje.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicinės programos 9  prioriteto  „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Planuojama projekto veiklų pabaiga – 2020 m. rugsėjo mėnuo.